Hub vệ tinh đa năng Hub vệ tinh đa năng 16/01/2016

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ. Hub vệ tinh cho phép triển khai các dịch vụ băng rộng phù hợp với chất lượng và hoạt động của mạng mặt đất băng rộng….Chi tiết

Ăng ten VSAT Ăng ten VSAT 15/12/2015