Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách lĩnh vực viễn thông, Internet

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son mới phân công lĩnh vực theo dõi, chỉ đạo cho Thứ trưởng Phan Tâm, bao gồm các lĩnh vực: Viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và một số nhiệm vụ khác.

Thứ trưởng Phan Tâm (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm ngày 20/11/2015

Văn phòng Bộ TT&TT đã ra thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son về việc phân công công việc đối với ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT. Theo đó, Thứ trưởng Phan Tâm tạm thời phụ trách phần việc của nguyên Thứ trưởng Lê Nam Thắng trước đây gồm các lĩnh vực và theo dõi, chỉ đạo các đơn vị sau:

Phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tại; các dự án về lĩnh vực viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện.

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông, Cục Tần số Vô tuyến điện, Trung tâm Internet Việt Nam, Tập đoàn VNPT.

Thứ trưởng Phan Tâm được phân công theo dõi Hội Vô tuyến điện tử. Tham gia các Ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng của Trung ương, bao gồm: Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Tần số vô tuyến điện, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, Ban chỉ đạo công tác thúc đẩy IPV6 quốc gia, Ban chỉ đạo Đề án chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam, Ban chỉ đạo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2015”, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ TT&TT.

Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phan Tâm, Cục trưởng Cục Viễn thông giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT. Ông Phan Tâm sinh ngày 20/2/1965, tốt nghiệp kỹ sư điện tử ở Nga, Tiến sĩ kỹ thuật ở Pháp. Từ năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, hàm Vụ trưởng. Ông Phan Tâm là một cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Phan Tâm là người có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán quốc tế liên quan đến lĩnh vực viễn thông như WTO.

Bạn thấy bài viết hữu ích !