Dự án tích hợp thiết bị cho xe thông tin vệ tinh Auto Tracking. Dự án tích hợp thiết bị cho xe thông tin vệ tinh Auto Tracking. 25/11/2016

Di gicom triển khai dự án tích hợp hệ thống thông tin vệ tinh Auto Tracking trên xe. Một số hình ảnh triển khai dự án:   Công tác chuân…Chi tiết

Dự án lắp đặt trạm HUB, xe thông tin vệ tinh và đầu cuối Flyaway Dự án lắp đặt trạm HUB, xe thông tin vệ tinh và đầu cuối Flyaway 25/11/2016

Digicom triển khai dự án lắp đặt trạm HUB, tích hợp thiết bị xe thông tin vệ tình và đầu cuối Flyaway. Một số hình ảnh triển khai dự án:…Chi tiết

Dự án xe thông tin vệ tinh SOMT, Flyaway. Dự án xe thông tin vệ tinh SOMT, Flyaway. 25/11/2016

Digicom triển khai dự án tích hợp thiết bị lên xe thông tin vệ tinh SOMT và đầu cuối Flyaway cho Khách hàng. Một số hình ảnh quá trình triển…Chi tiết