Dự án tích hợp thiết bị cho xe thông tin vệ tinh Auto Tracking.

Di gicom triển khai dự án tích hợp hệ thống thông tin vệ tinh Auto Tracking trên xe. Một số hình ảnh triển khai dự án:

 

0-02-05-167d21e200b39ac53bab04762f20c6a7fe79dfad1ff7663ac3d1106a337b7e98_full

Công tác chuân bị làm sàn công tác, hệ thống điện và Rack máy.

0-02-05-34d5267e920e24292ad3dd910af7ab8dc601f98fefeb89a903773bb86dc08c26_full

Lắp đặt thiết bị lên Rack máy.

0-02-05-41b315174686b719ea37a415f3b0dbc6ae8047806e11747c9fa9ce9bd2c0f0b1_full

Ăng ten xe thông tin vệ tinh.

0-02-06-d1f9a4829c1e1c536c0f022f9658cff4a4e45baaab65daa6848aa22bb6db5963_full

Rack máy thiết bị trên xe

0-02-06-ec7527e2533f2ec30f89f388ccc2e4fd8381a518040d00279cedda24d74d71c3_full

Xe thông tin vệ tinh hoàn thiện.

Bạn thấy bài viết hữu ích !