HF-VHF/UHF Crossgate

Sản phẩm HF-VHF/UHF crossgate tạo ra các giao tiếp truyền tin thông suốt giữa mạng  HF và mạng VHF/UHF .
Sản phẩm này là giải pháp hiệu quả và phù hợp cho mở rộng tầm nhìn thẳng cho mạng VHF/UHF thông thường bằng cách liên kết chúng tới mạng HF bằng cách sử dụng bộ thu phát sóng HF.

Thiết bị này cũng có thể được dùng để cho phép nhà khai thác tại hiện trường có hệ thống radio cầm tay truy cập được mạng HF khi họ không ở gần trung tâm. Thiết bị cosspatch kết nối / ngắt kết nối mạng HF với mạng VHF/UHF đơn giản chỉ bằng cách hoặc Selcall được gửi đi từ một trạm trên mạng HF hay dùng một chuỗi DTMF gửi đi từ một trạm trong mạng VHF/UHF.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

Đèn chỉ thị Power on- Connected- HF PTT – VHF/UHF – PTT”, Speaker level clip indicator
Điều khiển “VHF/UHF speaker level gain”
Công suất đầu vào +11 to +15 V DC (12 V DC nominal)
Dòng đầu vào 176 mA @ +12.6 V input
Chuẩn kín IP41
Trọng lượng 0.18 kg
Nối tín hiệu VHF/UHF
Balanced audio in Rx balanced audio in, 600 ohm input impedance, 0 dBm recommended
VHF/UHF speaker level audio in Radio speaker level single ended audio input, 10 k ohm input impedance, gain adjustable on the crossgate
VHF/UHF mute in Active low, radio mute state input, optically isolated
VHF/UHF audio out Tx balanced audio out, 0 dBm nominal into 600 ohm load
VHF/UHF mic level audio out Tx single ended audio out, mic input level
VHF/UHF PTT out Active low, radio external PTT keying
VHF/UHF ground 0 V radio ground, internally RF isolated
Kết nối tín hiệu HF
HF ground 0 VHF radio ground
+13.8 V +13.8 V power from HF radio
RS-232 I/O RS-232 control signals between HF radio and crossgate
HF balanced audio in Rx balanced audio in, 600 ohm input impedance, 0 dBm recommended
HF balanced audio out Tx audio out, 0 dBm nominal, into 600 ohm load
HF PTT out Active low radio external PTT keying
HF mute in Active low radio mute state input
Môi trường hoạt động
Nhiệt độ hoạt động -20°C to +55°C
Nhiệt độ bảo quản -40°C to +85°C
Độ ẩm Up to 95% @ 55°C
Chuẩn chống va đập MIL-STD 810G
Chuẩn chống rung MIL-STD 810G

Bạn thấy bài viết hữu ích !