Vô tuyến sóng ngắn cho mạng dùng riêng

Các thiết bị chính cho hệ thống sóng ngắn HF

Haris

 

 

 

 

 

 

Cấu hình hệ thống vô tuyến sóng ngắn HF

Harris 1

Cấu hình một trạm vô tuyến sóng ngắn HF đầu xa

haris 5Cấu hình trạm HF vô tuyến sóng ngắn lắp trên xe cơ động

Vehiclcle Haris

Bạn thấy bài viết hữu ích !