Dự án lắp đặt trạm HUB, xe thông tin vệ tinh và đầu cuối Flyaway

Digicom triển khai dự án lắp đặt trạm HUB, tích hợp thiết bị xe thông tin vệ tình và đầu cuối Flyaway. Một số hình ảnh triển khai dự án:

0-02-05-ab8eb50f6a25d06887b27bdfee314b5592649fc692fdad817df155a1d9f6c9f7_full

Lắp đặt trạm  HUB vệ tinh.

0-02-05-9a81467695c3a6e688cbd3a337c1ff6e0eb802b83f967c40bb3e153d2a865b28_full

Tích hợp thiết bị lên xe thông tin vệ tinh

0-02-05-3113e2ac461cce48be1743fd283893969c0343d08a6bac0c91cf1e2765f0af2e_full

Triển khai thiết bị đầu cuối vệ tinh Flyaway

 

Bạn thấy bài viết hữu ích !