Hệ thống quản lý mạng TETRA – DAMM TetraFlex

TỔNG QUAN

H5
Hệ thống quản lý mạng TETRA – DAMM TetraFlex cung cấp cho người dùng công cụ quản lý có độ linh hoạt cao và thân thiện để quản lý, giám sát và tối ưu hóa mạng DAMM TetraFlex.

Quản lý mạng hiệu quả và tin cậy

Hệ thống quản lý mạng TETRA – DAMM TetraFlex dạng đồ họa cho phép bạn dễ dàng truy nhập đến cấu hình và giám sát toàn bộ mạng. Với hệ thống quản lý, bất kỳ lúc nào bạn vẫn đảm bảo mạng vận hành chính xác để hỗ trợ dịch vụ và độ tin cậy cao cho người sử dụng mạng. Danh sách tóm tắt các cảnh báo và trạng thái tự động được hiển thị với tất cả các Node trong hệ thống sẵn sàng để phân tích chi tiết. Tất cả các vị trí node được hiển thị trên bản đồ với chỉ thị trạng thái thông báo. Ứng dụng quản lý mạng cho phép Backup và cập nhập phiên bản SW mới tới tất cả các nodes trong hệ thống trong chỉ một tiến trình.

Quản lý đăng ký thuê bao

Bằng kết nối trực tiếp đến thuê bao đăng ký tất cả thông tin thuộc tính (profiles), thông tin thuê bao, bộ điều phối, gateways…được duy trì trực tiếp từ Hệ thống quản lý mạng.

Tối ưu mạng vô tuyến

Thiết bị ghi nhật ký hiệu suất mạng tổng hợp được truy cập trực tiếp từ hệ thống quản lý mạng để xem xét dữ liệu thống kê cho tối ưu hệ thống. Khi đã được kích hoạt, nó sẽ tự động ghi trạng thái của tất cả các nodes trong mạng, như phân bổ khe thời gian, tải lưu lượng mà không phải cấu hình thêm.

Cài đặt linh hoạt và thân thiện người dùng

Hệ quản lý mạng có thể được thực hiện ở bất cứ vị trí nào có thể truy nhập đến đường Internet của DAMM TetraFlex IP, hoặc trên máy tính PC riêng lẻ hoặc từ xa qua máy để bản tới bất cứ BSC nào. Nhiều người dùng có thể đồng thời chạy hệ thống quản lý mạng.

Hệ thống quản lý mạng tự động hiển thị danh sách trạng thái và thông báo của tất cả các node, và khi một nút mới được thêm vào mạng, nó sẽ tự động được nhận ra và được thêm vào danh sách.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Thiết lập các thuộc tính thuê bao

– Thiết lập, thay đổi và duy trì thuê bao, thuộc tính và nhiều tổ chức trong đăng ký thue bao.

– Cài đặt nhận thực và/hoặc bảo mật thuê bao.

– Thiết lập hạn chế dịch vụ, nodes và các nhóm.

 • Tùy chọn cấu hình hoàn chỉnh cho mỗi node riêng lẻ.
 • Cấu hình tự động hoặc thủ công cho các cell lân cận.
 • Liệt kê danh sách chi tiết trạng thái và thông báo cho mỗi node trong mạng.
 • Thông báo nhanh ở mặt trước để xem qua trạng thái và thông báo:

– Số lượng nodes

– Số lượng node đang thiếu.

– Số lượng LogServers

– Số lượng cảnh báo chặn mức 3.

Số cảnh báo không chặn mức 2

– Số cảnh báo mức 1

 • Cấu hình file sóng cảnh báo (sóng âm)

cho mỗi mức cảnh bảo (L1, L2, L3).

 • Vị trí node được hiển thị trên bản đồ.
 • Nodes, các vị trí trên bản đồ và cửa sổ trạng thái được nối với nhau để dễ nhìn.

Truy cập trực tiếp tới bất cứ node nào qua TetraOM (Operation and Maintenance), từ xa qua máy tính để bàn và trình duyệt Microsoft Explorer.

 • Truy cập trực tiếp tới ứng dụng quản lý dữ liệu và thoại của mạng TETRA – TetraFlex.
 • Truy cập tới thống kê hiệu suất mạng trên mỗi node:
  • Cảnh báo
  • Phân bổ khe thời gian
  • Tắc nghẽn
  • Các cảnh báo GW thoại, các kênh và tắc nghẽn.
  • Cảnh báo GW dữ liệu gói.
  • Cảnh báo GW ứng dụng và tắc nghẽn.

Bạn thấy bài viết hữu ích !