Ăng ten SOTM

Ăng ten SOTM tăng ích cao

Đây là hệ ăng ten SOTM hai chiều,tiết diện nhỏ với độ tin cậy cao cho phép truyền thông vệ tinh băng rộng thời gian thực cho các ứng dụng Video, thoại và truyền dữ liệu. Đặc biệt nó phù hợp cho các phương tiện di chuyển lớn và tàu tỏa. Thiết bị này đã được triển khai rất thành công trên toàn thế giới, cung cấp kết nối băng rộng hiệu quả cao. Nó có nhiều sensor  điều khiển bám tín hiệu vệ tinh khi phương tiện đang di chuyển, cho phép bám vệ tinh chính xác và nhanh chóng khôi phục lại quá trình thu   ngay khi mất tín hiệu.

Hệ ăng ten này có thể được cung cấp như là một phần hoàn chỉnh của đầu cuối SOTM tích hợp gồm BUC và modem vệ tinh. Khi tích hợp với một modem của bên thứ ba thì ăng ten cần được cấp cùng với bộ điều khiển ăng ten ( ACU).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số cơ khí 

Antenna Size : L x W x H* 51.7 x 55.1 x 11.7 in / 131.2 x 139.9 x 29.8 cm

Trọng lượng ăng ten: 130 lb (59 kg)

Thống số điện
Dải tần thu : 10.95-12.75 GHz

Dải tần phát : 13.75-14.5 GHz

Phân cực:  Tuyến tính

Tăng ích phát (thông thường ) : 36 dBi

G/T : (typical) 13 dB/K @ 12.2-12.75 GHz

11.8 dB/K @ 10.95-12.2 GHz

Uplink EIRP 55 dBW (80W BUC)

Phân cực chéo: 25 dB

IF Input (Tx) 950-1700 MHz IF Output (Rx) 950-2150 MHz

Mức tiêu thụ nguồn” 150 W

Thông số hoạt động ăngten

Góc ngẩng:  0°-90° (tự động bám tới 80°)

Tốc bộ bám góc phương vị: 150°/s

Giao diện điện

Đầu vào Tx:  WR75

Đầu ra Rx:  TNC-Female

Thông số môi trường

Nhiệt độ hoạt động : -40ºF to +131ºF (-40ºC to +55ºC)

Độ ẩm tương đối:  95%

Các tùy chọn BUC :  16W, 25W, 40W, 100W

 

 

Bạn thấy bài viết hữu ích !