Thông tin di động vệ tinh băng rộng Thông tin di động vệ tinh băng rộng 19/01/2016

Các sản phẩm của chúng tôi cho phép khách hàng và các doanh nghiệp nhỏ truy nhập băng rộng với chi phí hợp lý. Các dịch vụ internet, thoại, dữ…Chi tiết

Truyền hình cơ động DSNG Truyền hình cơ động DSNG 18/01/2016

Hệ thống truyền hình cơ động (DSNG)  phát liên tục tín hiệu truyền hình trực tiếp trong khi di chuyển, hỗ trợ các kênh truyền hình 24 giờ. Các phóng…Chi tiết

Vô tuyến sóng ngắn cho mạng dùng riêng Vô tuyến sóng ngắn cho mạng dùng riêng 18/01/2016

Các thiết bị chính cho hệ thống sóng ngắn HF             Cấu hình hệ thống vô tuyến sóng ngắn HF Cấu hình một trạm vô…Chi tiết