Ăng ten vệ tinh VSAT

Ăng ten VSAT vùng phủ sóng nhỏ Ku – band

Ăng ten VSAT , đường kính  0 .84m

SF840

 • Loại mặt phản xạ :  0.84m Glass Fiber
 • Kích thước : 37″L x 39.75″W x 50″H
 • Trọng lượng : 105 lbs. Approx

 Ăng ten VSAT   1.2m

SF840

 • Loại mặt phản xạ : 1.2m .8 F/D Glass Fiber
 • Kích thước : 60″L x 49″W x 36″H
 • Deployed Height: 70″
 • Trọng lượng : 130 lbs

Ăng ten VSAT – lắp trên nóc nhà

Ăng  ten VSAT 0 .75m

SF840

 • Loại mặt phản xạ : 75cm ăng ten dạng elip, lệch tâm
 • Kích thước : 48″L x 29.8″W x 11.5″H
 • Độ cao  triển khai : 45.3″
 • Trọng lượng : 75 lbs.

 Ăng ten VSAT lắp cố định trên cột Ku-Band 

Ăng ten VSAT  1.2m

SPA1200

 • Loại mặt phản xạ : 1.2m Glass Fiber
 • Độ cao triển khai : 88″ trên cột thẳng đứng.
 • Trọng lượng : 95 lbs. Approx

Ăng ten VSAT  1.8m

SPA1800

 • Loại mặt phản xạ : 1.8m Glass Fiber
 • Độ cao triển khai : 92″ trên cột thẳng đứng
 • Trọng lượng: 200 lbs. Approx

 

Ăng ten VSAT lắp trên nóc nhà Ku-Band 

Ăng ten VSAT  0.84m

DS840

 • Loại mặt phản xạ : 84 M ASC
 • Kích thước : 63.5″L x 40″W x 16.5″H
 • Độ cao triển khai : 67″
 • Trọng lượng : 120 lbs

Ăng ten VSAT  0.98m

WX980

 • Loại mặt phản xạ: .98m Glass Fiber
 • Kích thước : 70.5″L x 39.5″W x 15″H
 • Độ cao triển khai : 71.5″
 • Trọng lượng : 140 lbs

Ăng ten VSAT  1.2m

WX1200

 • Loại mặt phản xạ: 1.2m .8 F/D Glass Fiber
 • Kích thước : 85.75″L x 49″W x 15″H
 • Độ cao triển khai : 84″
 • Trọng lượng : 150 lbs

Bộ  Ăng ten VSAT triển khai nhanh

RD-1204

Ăng ten VSAT   1.2m

 • Loại mặt phản xạ : 4 mảnh
 • Độ cao triển khai : 70″

Kích thước vỏ đựng

 • Vỏ mặt phản xạ : 28″L x 20.5″W x 28″H / 77.2 lbs
 • Vỏ cần dẫn Feeder : 54″L x 12″W x 13″H / 52.4 lbs
 • Vỏ AZ/EL : 35″L x 16″W x 21″H / 73.5 lbs
 • Vỏ giá đỡ 3 chân : 39″L x 12″W x 11.5″H / 41.5 lbs

Share social

Bạn thấy bài viết hữu ích !