Hệ thống Email, fax và data

Hệ thống số liệu HF này cung cấp các dịch vụ kết nối email, fax .. giữa các trạm đầu xa đặt cách nhau tới 2500km, sử dụng sóng HF là môi trường truyền dẫn. Hệ thống này rất dễ lắp đặt và vận hành.

Hệ thống trong suốt với người dùng trực tiếp qua việc hỗ trợ các phần mềm phổ thông như MS Outlook, Lotus Note cũng như các phần mềm phổ biến khác.

Với người quản trị hệ thống, hệ thống hỗ trợ nhiều lựa chọn tự động kết nối và một bộ đặt  lịch kết nối ( link Scheduler) hoàn toàn tương tác với MIL-STD 188 141B ALE và giao thức chọn cuộc gọi CCIR được cung cấp để đạt được giải pháp mạng HF email.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

HF fax & data modems
Data protocol An adaptive High Speed Selective ARQ repeat modulation for 100% error free data transmission
Tốc độ truyền dẫn dữ liệu Đạt đến 14400 bps, sửa lỗi , được nén dựa trên trung bình chất lượng tuyến đang hoạt động tốt và khả năng nén File
Các phương thức điều chế BPSM 2 phase, 625 bps
QPSM 4 phase, 1250 bps
8PSM 8 phase, 1875 bps
8P2A 8 phase, 2 amplitude, 2500 bps
16P4A 16 phase, 4 amplitude, 3750 bps
Phát CCIR 2k0H J2 DEN or 2k0H BEN <2:1 SWR
Bắng thông cần thiết 2000 (at 6dB)
Min S/N để truyền dữ liệu -3dB
PC /giao diện bộ thu phát RS232 data rate 9600 Baud (up to 57,600 bps max)
Dòng điện tiêu thụ 400 mA standby
Nhiệt độ hoạt động -15°C to +55°C ( nhiệt độ bảo quản : -40°C to +60°C )

Bạn thấy bài viết hữu ích !