Dự án xe thông tin vệ tinh SOMT, Flyaway.

Digicom triển khai dự án tích hợp thiết bị lên xe thông tin vệ tinh SOMT và đầu cuối Flyaway cho Khách hàng. Một số hình ảnh quá trình triển khai:

0-02-05-7e75456bd29ee6988d6a96cfec71ed142f8b1c0f16ba6475e116a025f3924558_full

Xe thông tin vệ tinh SOMT

0-02-05-d0e4287f9ff44482927ee2efc90c6cad3240b02e99aa295a525b80c3e5698cd9_full

Thiết bị trên xe thông tin

0-02-05-c5c3ff2d5f2db14161942a21fe8f5f8550f2b00b87028912a8b9cb8986860a6d_full

Máy phát điện cung cấp nguồn cho hệ thống.

0-02-05-8561c20e160f3e0f38efac438d2102c84f4aef21c8b2eb529d3abc394992befc_full

Chạy nghiệm thu đầu cuối Flyaway.

Hệ thống được hoàn thiện với sự tham gia của các Kỹ sư cho chuyên môn cao và kinh nghiệm qua nhiều dự án. Hệ thống đưa vào hoạt động ổn định được Khách hàng đánh giá rất cao.

Bạn thấy bài viết hữu ích !